Det teoretiska medelvattnet (mm) fastställd av Meteorologiska institutet
STATION 2021 2022 2023 2024 2025
NN N43 N60 N2000 NN N43 N60 N2000 NN N43 N60 N2000 NN N43 N60 N2000 NN N43 N60 N2000
Kemi -691 -461 -319 92
Uleåborg -655 -436 -308 91
Brahestad -706 -447 -337 88
Jakobstad -767 -517 -372 68
Vasa -724 -487 -360 74
Kaskö -655 -457 -328 97
Mäntyluoto -561 -401 -265 119
Raumo -497 -362 -224 117
Åbo -311 -228 -145 147
Föglö -334 -243 -159 114
Hangö -150 -123 -74 178
Helsingfors -96 -96 -46 206
Borgå -69 -79 -34 208
Fredrikshamn -55 -64 -1 211