Normalläge Föregående iskarta Fjolårets iskarta Isbrytarna
Isbrytarna

ISRAPPORT 27.02.2021

Isarna driver söderut på alla sjödistrikt

På norra Bottenviken finns 40-55 cm tjock fastis till Kemi 3 och Oulu 2. Från Oulu 2 till Merikallat, tunn jämn is. Längre ut 20-40 cm tjock mycket tät drivis, ställvis med svårforcerade vallar. Utanför Brahestad finns 15-35 cm tjock fastis till Jaakko. Vidare till ungefär 10 nautiska mil väst om Nahkiainen, 10-20 cm tjock jämn is som ställvis är hopskjuten. Längre ut 20-40 cm tjock mycket tät drivis. Isfältet är ställvis svårforcerat.

På södra Bottenviken finns 20-40 cm tjock is i skärgården. Utanför skärgården finns en 5-10 nautiska mil bred zon med tunn jämn is. Längre ut, 15-35 cm tjock mycket tät drivis, ställvis med vallar. Det förekommer ispress i isfältet och det är ställvis svårforcerat.

I Kvarken finns 5-35 cm tjock drivis med varierande täthet. Norr om Nordvalen är det öppet vatten. Från Vasa till Ensten finns 15-35 cm tjock fastis. Längre ut, öppet vatten.

På Bottenhavet finns 10-25 cm tjock fastis och tunnare jämn is i skärgården. Vid iskanten finns issörja.

På Skärgårdshavet i den inre skärgården, finns 10-25 cm tjock fastis och jämn is. I den yttre skärgården finns tunn jämn is och nyis. Det finns ställvis hopskjutningar i isfältet. På Skiftet är det öppet vatten.

På västra Finska viken finns 10-30 cm tjock fastis i den inre skärgården. Längre ut tunn jämn is och 5-15 cm tjock drivis av varierande täthet till linjen Bengtskär - Naissaar.

På östra Finska viken finns 20-40 cm tjock fastis till Orrengrund och Rankö. Längre ut, 5-25 cm tjock drivis av varierande täthet. Det finns ställvis svårforcerade vallar i isfältet.

Isbrytarna: Kontio, Polaris, Otso och Urho assisterar på Bottenviken. Sisu assisterar på södra Bottenviken. Zeus assisterar i Kvarken. Voima och Fennica assisterar på Finska viken.

Assistansrestriktioner: Minsta isklass och dödvikt som fordras av fartyg för erhållande av assistans:
Torneå, Kemi, Uleåborg, Brahestad, Kalajoki, Karleby och Jakobstad, klass IA över 4000 ton.
Vasa, klass IA över 2000 ton.
Kaskö, klass IB över 2000 ton.
Kristinestad, Björneborg, Raumo och Nystad, klass I över 2000 ton.
Nådendal och Åbo, klass II över 2000 ton.
Dalsbruk och Förby, klass I över 2000 ton.
Hangö, klass II över 2000 ton.
Koverhar, Lappvik, Ingå, Kantvik, Helsingfors, Sköldvik, Lovisa och Mussalö, klass I över 2000 ton.
Kotka och Fredrikshamn, klass IB över 2000 ton.

Ändringar i assistansrestriktionerna: Minsta isklass och dödvikt som från och med den 28 februari fordras av fartyg för erhållande av assistans:
Nådendal och Åbo, klass I över 2000 ton.

Fartyg destinerade till hamnar med assistansrestriktion i Bottniska viken ska, vid passage av latituden 60°00' N rapportera enligt instruktionerna för vintersjöfarten till ICE INFO på VHF-kanal 78 eller per telefon +46 10 492 7600.

Fartyg destinerade till finska eller svenska hamnar i Kvarken och Bottenviken ska, 20 nautiska mil före Nordvalens fyr, rapportera till Bothnia VTS på VHF-kanal 67.

Trafiksepareringssystemen i Kvarken är tillfälligt ur bruk på grund av isförhållandena.