Normalläge Föregående iskarta Fjolårets iskarta Isbrytarna
Fjolårets iskarta

ISRAPPORT 03.12.2021

Det bildas ny is på alla sjödistrikt och Saimen.

På norra Bottenviken finns 5-15 cm tjock jämn is till Tähti, Inakari och Löyhä. Längre ut drivande nyis till norr om Kemi 1 och Holma. Utanför Brahestad finns tunn jämn is till Länsipiekko. längre ut nyis till 6 nautiska mil västvart.

På södra Bottenviken och i Kvarken finns tunn jämn is i den inre skärgården. Längre ut ställvis nyis.

På Bottenhavet och på Finska viken finns ställvis nyis i de inre vikarna.

På norra Saimen finns ställvis 5-10 cm tjock jämn is och nyis.

På södra Saimen och i Saima kanal finns ställvis nyis.

Isbrytarna: Otso är på väg till Bottenviken.

Calypso assisterar på Saimen och i Saima kanal.

Ändringar i assistansrestriktionerna: Minsta isklass och dödvikt som från och med den 4 december fordras av fartyg för erhållande av assistans:
Torneå, Kemi och Uleåborg, II över 2000 ton.
Saimen och Saima kanal, II över 1300 ton.

Från och med den 8 december:
Brahestad, Kalajoki, Karleby, Jakobstad och Vasa, II över 2000 ton.
Varkaus, Kuopio, Siilinjärvi, Puhos och Joensuu, II över 2000 ton.

Fartyg destinerade till hamnar med assistansrestriktion i Bottniska viken ska, vid passage av latituden 60° 00' N rapportera enligt instruktionerna för vintersjöfarten till ICE INFO på VHF-kanal 78 eller per telefon +46 10 492 7600.

Fartyg destinerade till finska eller svenska hamnar med assistansrestriktion i Kvarken och Bottenviken ska, 20 nautiska mil före Nordvalens fyr, rapportera enligt instruktionerna för vintersjöfarten till Bothnia VTS på VHF-kanal 67.