Normalläge Föregående iskarta Fjolårets iskarta Isbrytarna
Normalläge

ISRAPPORT 26.01.2022

Isarna driver mot norr och det bildas ny is.

På norra Bottenviken finns 30-55 cm tjock fastis till Kemi 3, Oulu 2 och Johan. Längre ut finns 20-45 cm tjock mycket tät drivis, ställvis med vallar, ungefär till linjen Kemi 2 - Holma - Raahe fyr. Isfältet är ställvis svårforcerat. Längre ut tunn mycket tät driv is till Kemi 1 och Nahkiainen. Längre ut nyis och nyisbildning.

På södra Bottenviken finns 25-55 cm tjock fastis i skärgården. Utanför fastisen 10-30 cm tjock tät och mycket tät drivis till Kaarlo och Kokkola fyr. Längre ut finns en ca 10 nautiska mil bred zon med tunn tät drivis och vidare utåt nyis.

I Kvarken finns i Vasa skärgård 20-55 cm tjock fastis till Ensten. Vidare till Norra Gloppsten finns 5-25 cm tjock mycket tät drivis. Längre ut nyisbildning. Kring Nordvalen och vidare norrut, nyis.

På Bottenhavet finns 5-25 cm tjock fastis i den inre skärgården. Vid iskanten finns tunn issörja och nyis.

På Skärgårdshavet finns tunn is och nyis i den inre skärgården. Längs de större farlederna är det mestadels öppet vatten. I den yttre skärgården är det öppet vatten.

På västra Finska viken finns 10-30 cm tjock is och nyis i den inre skärgården.

På östra Finska viken finns 20-40 cm tjock fastis och nyis i skärgården. Längre ut öppet vatten. I Viborgska viken finns 25-35 cm tjock fastis.

På Saimen och i Saima kanal finns 25-45 cm tjock is. Saima kanal är ställvis svårforcerad.

Isbrytarna: Otso, Kontio, Urho och Polaris assisterar på Bottenviken. Zeus assisterar i Kvarken. Voima assisterar på östra Finska viken. Calypso och Protector assisterar på Saimen och i Saima kanal.

Assistansrestriktioner: Minsta isklass och dödvikt som fordras av fartyg för erhållande av assistans:
Torneå, Kemi och Uleåborg, klass IA över 4000 ton.
Brahestad, klass IA över 2000 ton.
Kalajoki, Karleby, Jakobstad och Vasa, klass IB över 2000 ton.
Kaskö, Dalsbruk, Förby, Ingå, Kantvik, Lovisa, Kotka och Fredrikshamn, klass I över 2000 ton.
Kristinestad, Björneborg, Raumo, Nystad, Nådendal, Åbo, Koverhar, Lappvik, Helsingfors, Sköldvik och Mussalö, klass II över 2000 ton.
Saimen och Saima kanal, klass IA över 2000 ton.

Fartyg destinerade till hamnar med assistansrestriktion i Bottniska viken ska, vid passage av latituden 60° 00' N rapportera enligt instruktionerna för vintersjöfarten till ICE INFO på VHF-kanal 78 eller per telefon +46 10 492 7600.

Fartyg destinerade till finska eller svenska hamnar med assistansrestriktion i Kvarken och Bottenviken ska, 20 nautiska mil före Nordvalens fyr, rapportera enligt instruktionerna för vintersjöfarten till Bothnia VTS på VHF-kanal 67.

Trafiksepareringssystemet i Norra Kvarken är tillfälligt ur bruk från och med 15 januari 2022.