Helteen tukaluus

Lämpötilan ja kosteuden yhteisvaikutusta kesäolosuhteissa kuvataan ns. kosteusvaikutuskaaviolla. Kuvan yläreunassa on lämpötila-asteikko (°C) ja vasemmalla ilmankosteuden asteikko (%). Alareunan luvut ovat ns. vastelämpötilan eli kosteuden ja lämpötilan yhteisvaikutusta kuvaavan indeksin arvoja. Siniset käyrät ovat tuon indeksin arvoja eri lämpötilan ja ilmankosteuden suhteen ja kuvaavat ihmisen kokemaa mukavuuden tunnetta.

Esimerkiksi, jos lämpötila on 25°C ja suhteellinen kosteus 90%, vastaa se tukaluudeltaan lämpötilaa 34°C suhteellisella kosteudella 10%. Kaaviokuvassa tilanne on kuuman ja tukalan rajamailla. Vaikutus tehostuu nopeasti lämpötilan noustessa, 30°C lämpötila olisi erittäin tukalaa useimmille ihmisille jo 70% suhteellisessa kosteudessa.

Kaavio ei ota huomioon tuulen virkistävää vaikutusta, joka voi olla merkittävä.

Käyttöohjeet

Siirrä osoitinta kuva-alueella siten, että osoittimesta lähtevä pystyviiva osoittaa lämpötila-asteikossa haluttuun lämpötilaan, ja vaakaviiva kosteusasteikolla haluttuun ilman kosteuteen. Oikean yläkulman lokerot näyttävät osoitetun kohdan arvot, sekä niistä lasketun indeksin arvon (ylimpänä). Liikkuvien pallojen sijainti kaavioissa kertoo, mihin lämpötuntemus- tai tukaluusluokkaan olosuhteet viittaavat.

Käyttöohjeet

Siirrä osoitinta kuva-alueella siten, että osoittimesta lähtevä pystyviiva osoittaa lämpötila-asteikossa haluttuun lämpötilaan, ja vaakaviiva kosteusasteikolla haluttuun ilman kosteuteen. Oikean yläkulman lokerot näyttävät osoitetun kohdan arvot, sekä niistä lasketun indeksin arvon (ylimpänä). Liikkuvien pallojen sijainti kaavioissa kertoo, mihin lämpötuntemus- tai tukaluusluokkaan olosuhteet viittaavat.